Radiestezija je zelo obsežno znanstveno področje, ki se prepleta z vrsto drugimi znanstvenimi področij (npr. fizika, elektrotehnika, geologija, medicina, biologija, kemija, psihologija…). Radiestezija je tudi zelo kompleksno znanstveno področje, predvsem zaradi tega ker se na tem področju izvaja vrsto različnih tehnik  in metod (npr. iskanje rudnin, teleradiestezija) na katera trenutna znanost še nima odgovorov in fizikalnih pojasnitev in razlag.

Radiestezija (iz radiation, žarčenje in grške besede aisthesis, občutenje) je zmožnost zaznavanja »sevanja« živih organizmov, mrtvih organizmov, predmetov in mineralov.

Radiestezija obravnava/preiskuje:

  • Fizične predmete (npr. minerale, kovine, rastline)
  • Podzemne vodne tokove in vodne vire
  • Zemeljska in tehnična sevanja
  • Subtilne pojave (morfijska polja, aura)

 

V mojem primeru se bom osredotočil predvsem na obravnavo in iskanje zemeljskih in tehničnih sevanj. Kajti ta sevanja škodljivo vplivajo na človeka in predvsem v primeru če se človek dalj časa nahaja na lokaciji  (npr. delovno mesto, stanovanje) na področju škodljivih sevanj  je povečana verjetnost, da bo človek zbolel.

Zemeljskih sevanj poznamo več vrst. To so sevanja zemeljskih mrež (Hartmann, Curryjeve mreže), sevanja podzemeljskih vodnih tokov, sevanja rudnin in mineralov, sevanja geoloških prelomnic in sevanja podzemnih jam oziroma hermetično zaprtih podzemnih prostorov

Tehnična sevanja oz. elektromagnetna sevanja so  sevanja, ki jih generirajo tehnične naprave in sistemi. Zelo močna elektromagnetna sevanje generirajo: transformatorji, daljnovodi, bazne postaje, razni oddajniki…Na drugi strani pa lahko na zdravje človeka močno vplivajo tudi naprave majhnih moči: mobilni telefoni, televizorji, mikrovalovne pečice, računalniki, hladilniki…  

 

Radiestezijski instrumenti

Pri svojem delu uporabljam naslednje radiestezijske instrumente: L- anteno, nihalo, aurameter itd.

 

Radiestezija in bioterapija

 

Radiestezija in bioterapija se dopolnjujeta,  kajti bioterapevt bo dokončno odpravil zdravstvene težave stranke samo v primeru če bodo odpravljeni vzroki za bolezen. Eden od vzrokov  za zdravstvene težave je lahko tudi nepravilna lokacija ležišče, delovnega mesta … (pod njimi ali v bližini  lahko potekajo škodljiva zemeljska ali tehnična sevanja).

Zelo koristno je, da se pred izvedbo bioterapij izvede tudi pregled morebitnih škodljivih sevanj v stanovanju, hiši ali poslovnem objektu.

 

Cena radiestezijskega pregleda stanovanja je 100€.